Pracownia EKG / USG

logo NFZ

Szybki kontakt

ul. 1-go Maja 130
41-300 Myszków
tel. 34 313-09-63
fax 34 313 09 99

pon.-pt. 800-1900
sob.800-1200

Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta

Pielęgniarska opieka długoterminowa obejmuje pacjentów obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Pacjenci objęci POD nie wymagają hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, jednak ze względu na stan zdrowia wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej, udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem POD, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych. Pielęgniarka ma również obowiązek przygotować chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtować umiejętność radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do korzystania z pielęgniarskiej opieki długoterminowej kwalifikuje się pacjentów, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów oraz wymagają realizacji następujących świadczeń pielęgniarskich przez okres dłuższy niż dwa tygodnie:

  • kroplowego wlewu dożylnego, wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego, związanego z prowadzonym procesem leczenia

  • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę

  • płukania pęcherza moczowego

  • zakładania i usuwania cewnika

  • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomiczną

  • pielęgnacji w stomiach, przetokach, odleżynach, owrzodzeniach troficznych podudzi i trudno gojących się ran.

Pielęgniarka długoterminowej opieki zdrowotnej ma za zadanie nauczyć pacjenta oraz rodzinę radzenia sobie z niepełnosprawnością. Ponadto udziela wsparcia psychicznego rodzinie, na każdym etapie choroby, również w okresie terminalnym i w procesie umierania. Świadczenia takie wykonywane są w domu pacjenta nie krócej niż 1,5 godziny dziennie, średnio 4 razy w tygodniu.